BAZALT Tozu Doğal Toprak Düzenleyici ve Gübre 25 Kg.

₺949

  • Ürün Kodu: BAZALT25
  • Stok Durumu: Stokta var

Etiketler: Bazalt

VOLKANİK BAZALT KAYASI TOZU.

%100 DOĞAL 70 ÇEŞİT MİNERAL VE ELEMENT - İZ ELEMENT DEPOSUDUR. 

25 KG. 


HİÇ BİR KATKI MADDEESİ İÇERMEZ. İÇERİĞİNDE 70 civarında element / iz elementler ve bir çok mineral bulunur. Bazaltik kayaçlarda bulunan önemli miktarda demir, Fe (II) ve manganez, Mn (II), bakteriler için potansiyel enerji kaynakları sağlar. 

Biyodinamik tarımda 40m2 bir alan için 25kg ila 50 Kg. torba halinde bazalt tozu gerekmektedir. 

BAZALT NEDİR?

Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden birisidir. 

Kayaç tozuna organik madde (kompost) katıldığında verim artmaktadır. Mağazamızdaki diğer ürünlerimiz arasından seçeceğiniz herhangi bir kompost ürün ile karıştırmanızı öneririz. Ancak tek başına da kullanılabilmektedir.

Metrekareye 1 ila 2 kg arası kullanılır. Saksılarda her 10 litre için 1 kg karışım toprağa ilave edebilirsiniz. 

Bazaltik kayaç tozundaki ana ve iz elementler toprakta nasıl çalışıyor?

Bazalt tozu toprak ve suda çabuk çözülerek içindeki silis, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi ana elementler ile bakır, çinko, molibden gibi iz elementleri toprağa, mikro organizmalara ve bitkilere verir. Böylece bazalt tozundaki silikatlar bitkileri haşere ve mantar istilasından korurken, magnezyum fotosentez olayını hızlandırır. Fosfor bitkilerin çok daha fazla ürün vermesini sağlar. Kalsiyum bitki hücre duvarlarının yapımından sorumludur.


DÜNYADA BAZALT GÜBRE KULLANIMI

ORGANİK TARIM İÇİN BAZALT GÜBRESİ

Organik tarımda dünya liderlerinden olan Avustralya da, 200 taş ocağına sahip BORAL şirketinin bilim adamları 1997 yılında kayaç tozunun organik tarımdaki yararlarını bilimsel olarak ispatlamışlardır. Bilim adamlarının birçok deneme çalışmalarından sonra ulaştıkları sonuç:

  1. Bazalt kayası başta olmak üzere mineral zenginliği için farklı kayaç karışımı önerilmektedir.
  2. Kayaç tozuna organik madde (kompost) katıldığında verim artmaktadır.

BAZALT TOZUNUN YARARLARI

Organik tarımda kayaç tozu kullanmanın yararları aşağıdaki gibidir:

     1. Toprağın bereketini ve su tutma özelliğini artırır

     2. Toprağın sağlığını yapısını iyileştirir

     3. Toprağın eksik minerallerini tamamlar

     4. Toprağın mikrobial aktivitesini artırır

     5. Toprağın pH değerini artırır

     6. Bitkinin topraktan besin alma kabiliyeti geliştir

     7. Ürün verimi ve kalitesi artar.

NE KADAR BAZALT TOZU?

Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliğine göre toprağın yeniden mineralleştirilmesi söz konusudur. Örneğin çok tükenmiş asitli topraklarda ilk yıl üç ayda bir metre kareye 1kg, daha sonraki yıllarda 2 yılda bir, bir dönüm araziye 2 ton bazalt tozu serpilmesi önerilmektedir. Bazalt tozu kolay bulunabilen bol ve ucuz toprak düzenleyicisidir. Toprak yenilenebilir bir madde olmadığına göre tükenmiş toprakların bereketli hale getirilebilmesinin en önemli  yöntemi toprağın yeniden mineralleştirilmesidir. Bu konuda başta Avusturalya, Brezilya ve Amerika olmak üzere birçok ülkede araştırmalar ve uygulamalar halen devam etmektedir.

Biyodinamik Tarım nedir?

Biyoloji ve jeolojinin karmaşık ilişkisi sonucunda toprak dengesini sağlayarak insan sağlığına zarar vermeyen toprak verimini artıran doğal bir tarım yöntemidir. Başka deyişle Biyodinamik tarım organik tarımın bir adım ötesidir. Volkanik bazalt kayası tozundaki 70 civarındaki doğal ana ve iz element verimsiz toprağa karıştığında topraktaki eksik elementler tamamlanarak; Toprağın doğal dengesi sağlanmış olur. Topraktaki mikro organizmalar nicelik ve nitelik yönünden bollaşarak toprak kalitesi artar. Ürün çok daha bol ve hastalıklara karşı dirençli olur.


Bazaltik toz paramağnetik özeliktedir

Bazalt tozu paramanyetik özellik taşıdığından dolayı atmosferin elektromanyetik gücünü bitki materyallerine aktararak ürün kalitesini ve verimini artırır.

Ek ilaçlamaya gerek yok!

Kayaç mineralleri ile zenginleştirilmiş topraktaki tarımda haşere, böcek, mantar veya hastalıklar için ek ilaçlamaya gerek yoktur. Biyodinamik tarımda 40m2 bir alan için 25kg ila 50 Kg. torba halinde bazalt tozu gerekmektedir. Doğal kayaç gübresi ile beslenmiş bu tür topraklardan çok daha ucuz, bol ve kaliteli doğal ürün elde etmek mümkündür. Biyodinamik Tarım yöntemi başta Avusturalya, Brezilya, Amerika ve Avrupa da kimyasal gübre tarımına alternatif olarak gittikçe artan bir hızda uygulanmaktadır.

Toprak kaybettiği mineralleri aktif volkanlardan alıyor 

İnsanlık tarihine baktığımızda aktif volkanlar etrafında yerleşim alanlarının ve bereketli toprakların varlığını görüyoruz. İnsanlar hayati tehlikeye rağmen bu aktif yanardağlarının çevresini terk etmemişlerdir. Çünkü her volkan faaliyetinde kilometrelerce genişliğindeki alanda toprak kaybetmiş olduğu mineralleri volkan küllerinden karşılamaktadır.

Örneğin İtalya?nın en bereketli üzüm bağları Vezüv yanardağının eteklerinde yer alır.
35.000 ve 12.000 yıl önce Vezüv yanardağı faaliyete geçerek külleriyle çevresindeki tarım arazilerini gübrelemiş ve buralardan yüksek verim alınmasına neden olmuştur. Benzer şekilde Amerika da 1980 yılında St Mount Helen aktif yanardağı püskürmüş daha sonraki yıllarda volkanik küller altında kalan arazilerden bereketli ürünler alınmıştır.

Organik Tarım ile Biyodinamik Tarım arasında ne fark vardır?

Organik tarım ile Biyodinamik tarım çok benzer özellik taşır.Organik tarımda toprağa hayat veren mikro organizmalar besinlerini doğrudan topraktaki organik maddelerden sağlar. Ancak küresel ölçekte toprak organik maddelerce fakirleştiğinden toprakta verimsizleşmiştir. Biyodinamik tarımda ise organik elementlerce fakir olan çorak topraklara mikro canlılara enerji veren doğal ana ve iz elementler bazaltik kayaç tozu ile kazandırılır. Bu yöntemle toprak mikro organizmalar açısından bollaşarak yeniden canlanır ve üretken hale getirilir.


Ülkemizde taş endüstrisinde bazaltik toza yer vermeliyiz.

Ülke topraklarımızın yarıdan fazlası organik madde bakımından fakir olduğundan kalitesiz toprak sınıfına dahil edilmektedir. Ürün rekoltesi suni gübrelemeğe bağlıdır. Ancak bu sürdürülebilir sağlıklı bir tarım politikası değildir. Öte yandan Ülkemizde taş endüstrisi oldukça gelişmiş olmasına rağmen toprağı doğal yöntemlerle yeniden canlandıran Biyodinamik tarımın pek bilinmemesinden dolayı bazalt tozu endüstrisi de henüz gelişmemiştir. Biyodinamik Tarım başta Avustralya olmak üzere, Brezilya, Amerika ve Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile açıklayıcı bilgiler aşağıdadır.

1. Building Soil Health with Volcanic Basalt ? Eco-Farming Daily.
( Volkanik bazalt ile toprak sağlığının oluşturulması )

2. Basalt/Rock Dusts (Palagonite) ? Biodynamic Agriculture Australia
(Bazalt/Kaya Tozu (Palogonit)- Biyodinamik Tarım Australya)

 Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş : "Kimyasal gübre topraklarımızı çoraklaştırdı, kanseri artırdı". :

Türkiye'nin yüzde 90 oranında bağımlı olduğu ithal kimyasal gübreye yılda 5,5 milyon dolar ödemek zorunda olduğunu kaydeden Bektaş, "Organik gübre toprak verimini artıran mikro organizmaların azalmasına, toprağın çoraklaşmasına, ürünün besin değerinin düşmesine neden olmuştur. Ayrıca kimyasal maddeler bitkiler vasıtası ile insan vücuduna geçerek kanser vakalarının artışına neden olmaktadır. Aşırı tarım ve kimyasal gübreleme sonucu, toprak bünyesindeki doğal elementleri önemli ölçüde kaybetmiştir. Bunun sonucunda da çorak toprakta yetişen ürünün besin değeri de düşmüştür. Örneğin yapılan araştırmalara göre, günümüzde yetişen havucun besin değeri 25 yıl öncesindeki havuçtan yüzde 10-25 daha azdır. 1965 yılında yenilen bir elmanın besin değeri bu günün 5 elmasına karşılık gelmektedir" diye konuştu.

"Organik gübre açığı için bazalt kayası tozu"

Kimyasal tarımdan organik tarıma geçişte en önemli sorununun yeterli miktarda organik gübre bulabilme sorunu olduğuna işaret eden Bektaş, "Örneğin, 5 milyon ton kimyasal gübreye karşı 20 milyon ton organik gübre gerekmektedir. Organik gübre açığını kapatmak için çalışmalar dünyada ve Türkiye'de tüm hızı ile devam etmektedir. Günümüzde yapılan araştırmalar volkanik bazalt kayası tozu ile organik tarımın bir adım ötesi olan biyodinamik tarıma geçmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Çok bol ve ucuz olan bazalt kayası tozu bünyesinde yüzde olarak bulundurduğu, silis, potasyum, fosfat kalsiyum, magnezyum, demir ve diğerleri yanında çinko, alüminyum, bakır ve bunlar gibi iz elementlerle toprağa yeniden hayat vermekte, ürünün bol ve kaliteli olmasına neden olmaktadır. Potasyum ve fosfat bakımından daha zengin olan alkali bazaltlar toprağa çok daha fazla verim kazandırır. Özellikle Trabzon'dan Rusya'ya ihraç edilen alkali bazalt kayası bünyesinde emsallerinden 2-3 kat daha fazla gübrenin esas maddesi olan potasyum ve fosfat içermektedir" ifadelerini kullandı.

"Çay üreticileri için bazalt tozu"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize ve yakın civarında kimyasal tarımdan organik çay tarımına geçişin önemli bir sorun olduğunu vurgu yapan Bektaş, şunları söyledi:

"Bu bölgede toprağa serpilecek çok ucuz bazalt kayası tozu bünyesinde bulunan 50'nin üzerindeki elementlerle toprağın daha verimli olması yanında, çayın da daha da kaliteli ve sağlıklı olmasına neden olacaktır. Elinizdeki imkanlarla potasyumu ve fosfatı yüksek olan alkali bazalt kayası tozuna organik madde katarak toprak verimini ve ürün kalitesini daha da artırabilirsiniz. Bu tür bazaltları yakın çevrenizde bulmak mümkündür. Organik tarımın bir adım ötesi olan volkanik bazalt kayası gübresi günümüzde Başta Avusturalya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. Toprak kalitesini artıran, sağlıklı bol ürün veren doğal tarımın gübresi olan bazalt kayası gübresi bu günkü koşullarda Türkiye için bir şanstır."

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.