Blog

 LEONARDİTİN YARARLARI

LEONARDİTİN YARARLARI

Leonarditin (ve leonarditten elde edilen hümik asitin ), bir organik toprak düzenleyicisi olarak, toprak ve bitki üzerine olan yaralı etkileri çok sayıda araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu araştırmaların özeti bir derleme olarak aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.


AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ

AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ

Yangın koruma yolları ana sırtlardan, bölme ve bölmecik sınırlarından hakim rüzgar yönüne dik veya dike yakın olarak tesis edilen 5-15 metre genişlikteki yollardır. 

BİTKİSEL UYGULAMA TEKNİĞİ

BİTKİSEL UYGULAMA TEKNİĞİ

Yarma dikimi teknikleri çeşitli tipte plantuvar veya çapalarla gerçekleştirilir. Yarma dikimleri küçük, topraksız fidan dikimlerinde söz konusudur.

LEONARDİT KÖKENLİ ORGANİK MATERYALLERİN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

LEONARDİT KÖKENLİ ORGANİK MATERYALLERİN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Leonardit toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artıran ve yüksek oranda humik ve fulvik asit içeren, toprağa uygulandığında toprakta alınamaz halde bulunan bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilir hale geçmesini sağlayan organik bir materyaldir. 

LEONARDİT MADENİNİN OLUŞUMU

LEONARDİT MADENİNİN OLUŞUMU

Dr. Selami İstanbulluoğlu / Maden Y. Mühendisi

Leonardit madeni, linyit kömürü damarının bir kısmının milyonlarca yıl süren oksidasyonu ve kimyasal değişimi sonucu oluşur. İncelenen onlarca leonardit madeni sahasının özeti olarak bir oluşum modeli oluşturulmuştur. Leonarditin oluşum sürecindeki aşamaları ve oluşumuna bağlı jeolojik özellikleri şöyle sıralanabilir:

LEONARDİT NE DEĞİLDİR?

LEONARDİT NE DEĞİLDİR?

Dr. Selami İstanbulluoğlu / Maden Y. Mühendisi


LİNYİT KÖMÜRÜ, TORF (TURBA), GİDYA VE KATI POTASYUM HUMAT LEONARDİT DEĞİLLERDİR.

Gösterilen: 1 ile 6 arası, toplam: 16 (3 Sayfa)