SERA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÜKÜRT VE LEONARDİT UYGULAMALARININ FOSFOR YARAYIŞLILIĞINA ETKİLERİ

heading_title

Türkiye topraklarında çözünemeyen fosfor miktarının azaltılması amacıyla yapılan bu çalışmada sera domates yetiştiriciliğinde fosforun leonardit ve kükürtün değişik dozlardaki interaksiyonları incelenmiştir. Elde edilen verilere göre, leonardit uygulanan topraklardaki domates bitkileri kükürt uygulanan topraklardaki domates bitkilerine göre bitki büyüme parametrelerinde, verimde ve meyve iriliğinde daha yüksek değerler oluşturmuştur. Meyve kimyasal kalitesi bakımından leonardit ve kükürt uygulanan topraklardaki bitkilerde SÇKM ve titre edilebilir asitlik bakımından kükürt uygulanan topraklar daha yüksek değerlere sahip olurken, meyvenin C vitamini içeriği bakımından da kükürt uygulanan topraklar istatistiksel olarak düşük bulunmuştur. Toprak analizleri sonuçlarına bakıldığında, pH bakımından kükürt uygulaması daha etkili olmuş ve leonardite göre değerler daha düşük çıkmıştır.


Devamını okumak için tıklayınız