Sıvı Deniz Yosunu + Hümik Asit + Solucan Gübresi + Melas 30 Lt Kargo Ücretsiz!

Sıvı Deniz Yosunu, Hümik Asit, Solucan Gübresi, Melas - 30 Lt

Sıvı Deniz Yosunu, Hümik Asit, Solucan Gübresi, Melas - 30 Lt

Sıvı Deniz Yosunu, Hümik Asit, Solucan Gübresi, Melas - 30 Lt

  • Ürün Kodu: SDY-HA-SG-M-30L
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 79,99TL
  • 59,99TL

  • Vergiler Hariç: 50,84TL

Ürünlerimi Gittigidiyor.Com Üzerinden Kredi Kartı İle Satın Almak İçin Tıklayınız

https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/sivi-deniz-yosunlu-organik-koyun-gubresi-leonardit-mikoriza-mantarlar-30-lt-455402155


Deniz Yosunu + Hümik Asit + Solucan Gübresi + Melas 
(Faydalı Bakteri ve Mikroorganizmalar içerir. Besleyici olarak bir miktar şeker melası eklenmiştir. )
Bitkilerde mükemmel kök yapımı için özel karışımdır. Damlamadan, Topraktan Topraksız tarımda veya yapraktan uygulanabilir. %100 suda çözünen üründür. Kendi bahçemizde sürekli kullandığımız ve tavsiye ettiğimiz bir sıvı gübredir. 
Deniz Yosunu Gübresi
Deniz yosunu; okyanuslarda, denizlerde ve tatlı sularda yaşamakta olan, basit bir su bitkisi çeşitidir. Kırmızı, yeşil ya da kahverengi renkte olabilir. Kırmızı ve koyu kahverengi görünümdeki deniz yosunları, genel olarak denizlerde bulunur. Yeşil renkte olanların pek çoğu ise, tatlı sularda yaşar. Deniz yosunları insan ve hayvanlar için besin olarak kullanıldığı gibi, gübre olarak da çoğu zaman kullanılmaktadır.  Deniz yosunu gübresinin bitkilere oldukça faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;
·         Bitkilerde kuvvetli kök gelişimini sağlayıp, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi ve su almasına yardımcı olur. Sağlıklı bir gelişme süreci sağlar.
·         Suda çözünebilen inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitki ihtiyaç duydukça, bunları serbest hale getirir.
·         Gübre makro ve mikro besin elementlerinin toprakta dengeli bir şekilde ve uzun süreli alınmasını sağlayıp, verimi yükseltmekte ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmaktadır.
  • Organik olan deniz yosunu gübresi, tohumda çimlenme sürecini hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme durumunu arttırmada yardımcı olur. Fidelerin hızlı bir şekilde ve daha kuvvetli gelişmelerini sağlar.
  • Yararlı toprak mikroorganizmaların gelişmeleri ve çoğalmaları üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır. Bunların topraktaki miktarını ve işlevlerini arttırır.
  •  Deniz yosunu gübre tarım ilaçlarının etkilerinin daha fazla olmasını sağlar. %25 gibi bir katkısı vardır.
  •  Bitkilerin kurak hava, yetersiz güneş, fazla su, aşırı sıcak ve soğuk gibi çevresel faktör stres kaynaklarına karşı dayanıklılığını arttırır.
Ürünün Hazırlanmasında kullanılan deniz yosununun değerleri :
Toplam Organik Madde : % 58
Suda Çözünür K2O : % 17.6
Alginik Asit : % 1.6
Deniz yosunu gübresi mümkün olduğunca, çocuklardan uzak tutulmalıdır ve çocukların bulunduğu bir ortamda saklanmamalıdır. Deniz yosunu gübresi uygulaması sırasında, bir şey yenilip içilmemeli, deri ve  özellikle göz temasına karşı önlem alınıp, koruyucu giysiler kullanılmalıdır. 
Deniz yosunlarının bitki gelişimi üzerine etkisi 2 kısımda incelenebilir: Toprak Düzenleyici Etki ve Bitki Düzenleyici Etki.


1. Toprak Düzenleyici Etki
1.1. Alginik Asit:
Deniz yosunlarından elde edilen ürünlerin, toprağın yapısını düzenlediği ve toprağın su tutma kapasitesini arttırdığı bilinmektedir. Bu durum, büyük oranda deniz yosunlarının içerdiği alginik asitlerin topraktaki metalik türler ile etkileşmesine atfedilmektedir. Topraktaki metallerle etkileşen alginik asit nemli ortamda şişer ve bu sayede toprağa daha tanecikli bir yapı kazandırır. Kısacası deniz yosunları toprakta iki önemli görevi yerine getirir: toprağın tanecikli yapısını geliştirme ve toprağın su tutma kapasitesini arttırma. Bu sayede bitkilerin kök sistemleri daha da gelişir, topraktaki yararlı mikroorganizmaların sayısı artar ve toprak daha havadar bir yapı kazanır. Deniz yosunlarının varlığında, topraktaki bakteriler poliüronidler olarak adlandırılan organik kimyasal maddeleri salgılar. Poliüronidler; kimyasal olarak toprak düzenleyici alginik asitlere benzer.

 
2. Bitki Düzenleyici Etki
2.1. Vitaminler
Deniz yosunları (özellikle kahverengi deniz yosunları) sadece bitkilere mahsus vitaminleri içermez; aynı zamanda deniz yosunlarına tutunmuş bakterilerin etkisiyle oluşan vitamin B12 gibi vitaminleri de içerir. Kahverengi deniz yosunlarında bulunan vitamin C miktarı, kaba yoncadaki miktar kadar yüksektir. Bununla birlikte, vitamin A içermezler, fakat vitamin A?nın öncülleri olarak değerlendirilen beta-karoten ve fukoksantin içerirler. İçerdikleri b grubu vitaminleri ise; B1 (tiyamin), B2 (riboflavin), B12, pantotenik asit, folik asit ve folinik asittir. Deniz yosunlarının içeriğinde vitamin E (tokoferol), vitamin K ve bitki gelişimini teşvik edici diğer maddeler bulunur. 


2.2. Oksinler
Deniz yosunundaki oksinler indolil asetik asittir. Bu oksinler, hücrelerin gelişmesini teşvik eder. Ayrıca kök ve gövdedeki hücrelerin gelişmesini de teşvik eden oksinler, hücrelerin bölünmemesini ve sadece büyümesini sağlar. Deniz yosunlarında bulunan oksinlerin bu dengeleyici etkisi diğer oksinlerde mevcut değildir.

 
2.3. Giberillinler
Giberillinler büyümeyi teşvik edici özelliğe sahip hormonlar olup, oksinlerde olduğu gibi büyümeyi kontrol edici özelliğe sahip değildir. Deniz yosunlarında en az iki tür giberillin tespit edilmiştir. 
2.4. İz Elementler
İz elementleri; deniz yosunlarının içerdiği en önemli bileşenlerdendir ve deniz yosunlarında iz elementlerinin hemen hemen hepsi, bitkinin kolayca alabileceği formlarda bulunur. Deniz yosunlarında bulunan nişasta, şeker ve karbonhidratlar metal iyonları ile Şelatlar oluşturarak bitkinin metal iyonlarını daha kolay almasına olanak tanır. Şelatlaşma nedeniyle deniz yosunu ürünlerinde bulunan metal iyonlarında çökelme gibi problemler gözlenmez; çoğu zaman bazik topraklarda bile çökelmezler. Bununla birlikte, deniz yosunlarında doğal olarak bulunan metal iyonlarından başka, suni olarak daha fazla metal iyonu da tutturulabilir. Bu, önemli bir endüstriyel uygulama olup, katı ve sıvı haldeki deniz yosunu ekstraktlarının verimliliği bu yolla daha da arttırılabilir. 
Deniz yosunu ekstraktlarının bitkiye yapraklardan sprey edilmesiyle, yaprak yüzeyinde bulunan ve fotosentez işlemine önemli oranda katkıda bulunan bakteriler için daha uygun bir besi ortamı oluşmuş olur ve fotosentez oranında artış gözlenir. Oksinler ve Giberillinler gibi maddelerin yapraktan nüfuz etmesiyle fotosentez verimliliği daha da artar. Ayrıca bu yolla yapraklardaki mineral madde hareketliliği de artar ve yaprak gözeneklerindeki muhtemel tıkanmalar da giderilir.
Deniz yosunu özlerinin topraktan uygulanması ile kökteki mineral madde hareketliliği artar ve toprakta bitki tarafından alınamayacak formda bulunan mineraller, kolayca alınabilecek formlara dönüştürülür. Ayrıca, topraktaki faydalı mikroorganizmaların popülasyonunda artış gözlenir ve toprağın su tutma kapasitesi de artmış olur. 


2.5. Antibiyotikler 
Deniz yosunu içeren ürünler ile muamele edilmiş bitkilerin haşerelere ve hastalıklara karşı dayanım geliştirdikleri bilinmektedir. Kırmızı örümcek, apidler, mildiu, mantarlar vb. etkilere karşı deniz yosunlarının etkisi kanıtlanmıştır. 
Bitkilerin salgına yakalanmalarından sonra, çeşitli kimyasal maddeler ile iyileştirilmesi kemoterapi olarak bilinir. Deniz yosunlarında bulunan doğal maddeler bu etkiyi gösterdikleri için bitkinin kısa bir süre içerisinde hastalıkların etkisinden kurtulmasına olanak tanır. Deniz yosunlarının bitkilerde yaygın olarak görülen hastalıkları kontrol altına alma mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, deniz yosunlarının yüksek organik madde içeriğinin etkisiyle, toprakta antibiyotik özellik gösteren maddeler salgılayan bakterilerin popülasyonundaki artışın etkili olabileceği düşünülmektedir. 


Deniz Yosunlarının Faydaları
Deniz yosunlarının faydaları özetle şu şekilde sıralanabilir:
· Bitkinin direncini arttırır, büyümesini hızlandırır
· Toprak için gerekli olan mikrobik aktiviteyi arttırır ve bu da bitkinin daha güçlü kök sistemlerine sahip olmasıyla sonuçlanır. Daha güçlü kök sistemleri bitkinin kök hastalıklarına karşı dayanıklı olmasını ve toprağa atılan mineral gübrelerden maksimum seviyede faydalanabilmesini sağlar.
· Deniz yosunları birçok faydalarının yanında, bitkinin hastalıklara ve zararlı böceklere karşı doğal direnme yeteneğini de arttırır. 
· Topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 
· Bitkideki klorofil seviyesini arttırır ve bu da bitkinin daha fazla fotosentez yapmasına olanak sağlar. Ayrıca; klorofil seviyesinin artması, bitkinin yeşil aksanlarının daha gösterişli ve daha sağlıklı olmasına da imkan tanır. 
· Deniz yosunları değişik oranlarda biyolojik uyarıcılar, besleyiciler ve karbonhidratlar içerir. 
· Deniz yosunu özleri, bitki gelişimini düzenleyen doğal maddeler içerir. Başlıca tabii bitki gelişim düzenleyicileri; oksinler, sitokininler, indoller ve hormonlardır. Deniz yosunlarındaki bu bitki gelişim düzenleyicileri genellikle çok küçük miktarlarda bulunup, milyonda kısım mertebesindedir. Deniz yosunları, bu miktarın çok küçük bir yüzdesi ile bitki gelişimini düzenler.
· Deniz yosunları bitkilerin soğuğa karşı dayanımını arttırır. Bünyesindeki bitki gelişimini düzenleyici maddelerin etkisiyle dokulardan çok sayıda su molekülünün uzaklaştırır ve boşalan yerlere hormonlar ile minerallerin geçmesini sağlar. Bu yer değişimi mekanizması sayesinde bitki çok düşük sıcaklıklarda bile hayatının sürdürebilir. 
· Deniz yosunları, içerdikleri hormonların etkisiyle bazı zararlı böceklerin dişileri tarafından salgılanan ve dişinin üreme isteğini erkek böceğe bildiren feromon ismindeki maddelerin üretilmesini engeller. Böylece; böceklerin çiftleşmeleri ve dolayısıyla üremeleri engellenmiş olur. Bu da; bitkilerin bu böceklerin zararlarından korunmalarını sağlar.
Su yosunları ot değil, deniz çiçekleridir !


Ürünlerimizde Kullandığımız Faydalı Mikro Organizma Ve Bakteriler Hakkında :

Dayanıklı bitkiler ve sağlıklı büyüme için kullanılan,binlerce yararı olan son derece gelişmiş ve ultra konsanstre mikroorganizma kültürüdür. Kullandığımız kültür mümkün olan en yüksek konsanstrasyonda mikroorganizmalar içerir ve faydalı bakterilerden alınabilecek maksimum verimi sağlayarak bunun etkilerini bitkilerinize kazandırır. Bu özel formül kök yığınları oluşmasını ve gelişmesini sağlar ve faydalı bakterileri popülasyonlarıyla toprak arasındaki yapının kurulmasını sağlar. Bunlara ek olarak,bitkinin daha fazla yan dal oluşturmasını ve daha çok çiçeklenen uzuv üretmesine yardımcı olur. Çeşitli sebelerden kaynaklanan stres problemlerine karşı bitkinin daha dirençli olmasını sağlar. Sağlıklı büyüme için bitkiye ve toprağa gerekli olan bileşenleri kazandırarak size olağanüstü,mükemmel sonuçlar verir. Ürün içerisindeki bakteri formları,klonlara,yetişkin bitkilere ve çiçeklere saldırarak çoğu zaman öldüren zararlı mikroskopik organizmalara karşı bioaktif kalkan vazifesi görür.Bu faydalı bakteri kalkanları, yaprakları zararlı bakteri ve mantar saldırılarından korurlar. Hem toprak hem de topraksız tarım için mükemmel bir buluştur.Bacillus, Streptomycetes Actinomycetes ve Psuedomonas dahil,57 farklı mikroorganizmadan oluşur. Bu ürünün her gramında 1.4 milyar koloni bulunduran dünyadaki en konsanstre mikroorganizma kültürdür. %100 Organik ve sağlıklıdır. Çok özel koşullarda üretilen bu ürünü uyguladığınızda köklenmedeki farkı 
 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Etiketler: SIVI DENİZ YOSUNU + HÜMİK ASİT + SOLUCAN GÜBRESİ + MELAS KAMPANYA