İz Element ve Leonardit Katkılı Koyun ve Keçi Gübresi 12,5 Lt | Gübre Market

İz Element ve Leonardit Katkılı Koyun ve Keçi Gübresi 12,5 Lt

İz Element ve Leonardit Katkılı Koyun ve Keçi Gübresi 12,5 Lt

İz Element ve Leonardit Katkılı Koyun ve Keçi Gübresi 12,5 Lt

  • Ürün Kodu: LEO-12L-IZ
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 116,82TL

  • Vergiler Hariç: 99,00TL

İz Element ve Leonardit Katkılı Koyun ve Keçi Gübresi 12,5 Lt

Ürün İçeriği :

İşlenmiş Saf Aktif Leonardit, İşlenmiş Fermente Küçükbaş Gübresi, Suda Çözünür Demir, Çinko, Bor, Mangan, Kükürt, Faydalı Bakteri ve Mikroorganizmalar, Mikoriza Mantar Sporları.

Ürün ince toz/pudramsı  ve  katı formdadır.


Kullanımı:

Her nevi toprak veya saksı toprağı karışımlarında 10 litre toprak için 1 litre İz Element Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karıştırılarak kullanılır. Toprak üzerinden uygulanma yapılacak ise 10 litre su içine 1 litre İz Element Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karıştırılıp 4-5 dakika çalkalanarak yapılacak şerbet ile toprak yeteri kadar sulanır.

Yapraktan uygulama için 10 litre su içine yarım litre İz Element Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi ilave edilerek 4-5 dakika çalkalandıktan sonra 1 gün hava alacak şekilde dinlenmeye bırakılır ve süzülerek elde edilen su bir sprey şişesine konularak bitkilerinizde 15- 20 günde bir kez yapraktan uygulayabilirsiniz. Şişe dibinde kalan tortuları saksılarınızda gübre olarak kullanabilirsiniz.

Karışım İçeriğinde Kullanılan Maddelerin Açıklaması :


DEMİR:

Bitkilerde enzim aktivitesi ve klorofil sentezi için gereklidir. Bitkilerin yeni büyümekte olan genç kısımları için esas teşkil eder. Toprakta hemen hemen her zaman demir vardır fakat bitkilerin alamayacağı formda olabilir. Demir yıkanmayla kaybolur ve toprağın alt tabakalarında tutunurlar.

Toprakta kalsiyumun fazla olduğu ortamlarda toprak pH’sı yüksektir. Yüksek pH ortamlarında (Alkali ortamlar) demir bitkilerin alamayacağı forma dönüşür. Yani pH 7,2 ile 8,3 arasında iken bitkiler demirden yararlanamazlar. Toprak alkali olduğu zaman belkide demir minerali çoktur fakat bitkiler tarafından alınamamaktadır.


Demir Noksanlığı (Kloroz)

Bitkilerde demir noksanlığı çok yaygındır. Başlangıçta belirtiler çok genç yapraklarda yeşil rengin kaybıdır. Damarların aralarındaki dokular soluk yeşil, sarı hatta beyaz olurken, damarların kendisi koyu yeşildir. Yeni yapraklar tamamen renkten yoksun olarak çıkarlar, fakat damarlar daha sonra koyu yeşile dönerler. Demir noksanlığının tanınması oldukça kolaydır. En ince damarlar dahi yeşil kalarak damarlar arasındaki renk tamamen sarıya dönerler. Şiddetli noksanlıklarda damarlarda sararabilir.


ÇİNKO

Erozyona uğramış topraklarda ortaya çıkar. 5.5-7,0 pH ortamında çinko alımı en az düzeydedir. Düşük pH’lardatoksisite noktasında alıma sebebiyet verir. Bitkiler çinkoyu suda çözünebilir formda ve aktif olarak alırlar. Toprakta çinko çözünürlüğü toprak pH’sı ile ters orantılıdır. pH yükseldikçe çözünülürlük azalır pHdüşdükçeçözünülürlük artar. Çinko alımı ile bakır, demir, mangan ve kalsiyum alımı arasında rekabet mevcuttur. Bitki bünyesinde çinko Zn2+ iyonları şeklinde veya organik asitlere bağlı olarak xylem dokularınca taşınır. Sınırlı da olsa yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınma olmaktadır. Bitkilerde fosfor ile çinko arasında antagonistik bir etki vardır. Bazı elementler diğerlerinin bitkiler tarafından absorbsiyonunu yavaşlatır. Örneğin kalsiyum potasyum alımını yavaşlatır veya öteki diğerini gibi. Bu olay “antagonizm” olarak bilinir.


Çinko Noksanlığı

Çinko eksikliği çoğunlukla fosfor yönünden zengin, karbonhidrat içerikli nötr veya alkali topraklarda meydana gelir. Çinko eksikliği kültür bitkilerinde daha ziyade kökleri etkiler ve yaşlı kök dokularının ölümüne sebep olur. Öte yandan çinko noksanlığında yaprak damarları arasında kloroz meydana gelir. Yaprak damarları yeşil kalırken, damarlar arası renk açık yeşil, sarı hatta beyaza döner. Semptomlar yaprakların rozet şeklini alması veyahut küçük yaprak oluşumu olarak tanımlanmaktadır. Yeni gelişmekte olan yapraklar normalden daha küçüktürler. Sürgün gelişimi kısa olduğu için yapraklar birbirine yakındır ve rozet görünümü verirler.


KÜKÜRT

Kükürt aminoasitlerin, proteinlerin(örneğin cystine), vitaminlerin, enzimlerin, hardal yağı gibi bazı uçucu bileşiklerin bir yapı maddesi olarak bitkilerde bulunur. Klorofil için esas teşkil eder. Birçok sebzeye tat verir. Enzim ve vitamin gelişimini ve aktivitesini artırır. Kök büyümesini ve tohum üretiminin ıslahına yardımcı olur. Bitkinin güçlü olmasına ve soğuğa dayanıklılığına yardım eder. Kükürt yağmur suyunda olabilir ve bitkilere yağmur suyundan kükürtü alabilirler. Ayrıca bazı gübrelerin içine, katkı olarak katılır.


Kükürt Noksanlığı:

Bitkilerde kükürt eksikliğinde azot eksikliğine çok benzeyen belirtiler görülür. Yani homojen bir sararma vardır. Noksanlığında açık yeşil yapraklar vardır. Ancak aradaki fark, sararmanın önce genç yapraklarda olmasıdır. Azotta ise sararma yaşlı yapraklarda olur. Bunun sebebi kükürdün yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamamasıdır.


BOR

Bor hücre duvarının teşekkülü, Hücre çeperinin bütünlüğü, kalsiyum alımı için gereklidir ve bitkide şekerlerin taşınmasında yardımcı olur. Bor bitkilerde birçok fonksiyonu etkiler. Bu fonksiyonlar, çiçek açma, polenin çimlenmesi, meyve verme, hücre bölünmesi, su ilişkileri ve hormonların hareketini kapsar. Boron bitkinin bütün hayatı boyunca alınması gereklidir. Bitki bünyesinde hareketi yoktur, bitkilerde soymuk (xylem) dokusunda transprasyon etkisi ile taşınır. ve topraktan kolayca yıkanabilir.


Bor Noksanlığı

Birçok meyve ağacında bor noksanlığı yapraklarda ortaya çıkmasından önce meyvelerde gözükür. Bor noksanlığında çiçekler soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah bir renk alır. Bu halleri ile dökülmeyip bir süre dalda kalırlar. Don zararı aynı görüntüyü oluşturmakla beraber dondan etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler. Şiddetli noksanlıkta yaprak çıkışı gecikir, vejetatif büyüme noktaları ölür bitkide bir rozet etkisi görülür.

Meyvelerde, yumru ve köklerde, renk bozukluğu oluşur ve kahverengi küçük çatlamış benekler görülür. Sürgünler kısa, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar. Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bitkilerde bir çok hastalığın bor noksanlığından meydana geldiği bilinmektedir.


MANGAN

Manganez fotosentez için enzim aktivitesi, solunum ve azot metabolizmasında görev alır. Manganezin görevleri klorofil teşekkülünde olduğu gibi demirin görevleri ile sıkı bir şekilde ilişkili olduğu düşünülür. Bu sebepten dolayı manganez noksan olduğu zaman sarılık yaygın bir semptomdur. Manganez demirin oksidasyon yoluyla çözünebilirliğini azaltır ve bu sebepten dolayı bitkide çok miktarda manganezin bulunması demir noksanlığına ve sarılığa yol açar. Toprak pH’sı ile mangan elverişliliği arasında sıkı bir ilişki vardır. Yüksek pH’lı topraklarda manganın alınabilirliği düşüktür. Bu sebeple kireçli topraklarda Manganez eksikliği sık görülür.


Manganez Noksanlığı

Genç yapraklarda noksanlıklar demir noksanlığına benzeyen açık yeşil bir zemin üzerinde yeşil damar ağları şeklinde görünüm gösterir. İleri safhalarda açık yeşil kısımlar beyazlaşır ve yapraklar dökülür. Damarların bitişiğinde kahverengimsi, siyah veya yeşilimsi noktalar gözükebilir. Nötr ve alkali topraklarda bitkiler genellikle noksanlık semptomları gösterirler.


Leonardit:

Leonardit, doğada yüz binlerce yılda oluşmuş, Yüksek Organik Madde İçeren tamamen doğal bir malzemedir. Toprağın içinde yıllarca birikmiş, ama atıl vaziyette bulunan ve bitki tarafından emilemeyen besinleri, bitkice kullanılır hale getirir. Hümik maddeler (Hümat ve Fülvatlar), çevredeki bitki besin maddelerini (metalik elementleri) kolayca bünyesinde çözerek bitki köklerince alınabilir hale getirirler. Bunun yanında Hümik maddeler toprak içerisindeki faydalı mikroorganizma ve bakteriyolojik etkinliğini de etkili ve olumlu yönde arttırmaktadır. Uzun süre kullanılarak mikro elementleri tüketilmiş olan topraklar için, Leonardit toprağı iyileştirici ve gençleştirici olarak kesin çözümdür. Verimin artması Leonardit’in toprakta bulunan bitki besin maddelerinin bitkilerin daha kolay alıp kullanmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Leonardit kullanımının bitki kök ve gövde gelişimini görülür şekilde olumlu etkilediği, erkencilik ve verim değerlerini uygulama sonrasında hızla yükselttiği çeşitli üniversitelerce yapılan bilimsel deneylerle kanıtlanmış ve her bitki için kullanımı mutlaka önerilmektedir. Leonardit’in aynı zamanda toprağı toksik kimyasallardan temizleme özelliği vardır. Tamamen doğal olduğu için, toprak kullanmadan dahi içerisine tohum ekilirse, bitki kökleri zarar görmeden çimlenebilecektir. Ürünümüz Aktif Leonardit olup alkali topraklarda, toprağı düzenleme etkisi çok güçlü ve hızlıdır.


Küçükbaş Gübresi

Balıkesir Kaz Dağları'ndan Doğal İşlenmiş Fermente Koyun ve Keçi Gübresi Tozu "Yaylalarda tamamen doğal dağ otlarıyla beslenen koyunlardan elde edilen küçük baş hayvan gübresidir"Yanmış - bekletilmiş ve elenmiş ve kırılmış fermenteSaf koyun ve keçi gübresi  İnce toz / pudra haline getirilmiş işlenmiştir. Hiç bir artık ve pislik bulunmaz. Mükemmel bir üründür. Kokusuzdur. Temizdir. Sinek ve Böcek yapmaz. Gübrelerimiz en az  18 – 24 ay arası süre bekletilerek  fermantasyon sonucu yanar, ezilir ve daha sonra kırılarak ince toz-pudra formuna getirilerek işlenir.

Koyun gübresi bitki ve sebzelerde kullanılan en faydalı olan doğal besinle dolu toprak için en zengin kaynaktır. 

Dikkat edilmesi gereken çiçek ve bitki köklerine ya toprakla karıştırıp koymak ya da ayrı bir kapta sulandırıp bitki köklerinde kullanmak gerekir aksi tatbiki olduğu zaman çiçekler ya da kullandığımız bitkinin yanmasına sebep olacaktır. 

Yani gübremiz arttı yada hepsini kullanayım demeyin bırakın seneye kalsın kullanabilirsiniz. Gübrelerin toprak için faydalarınndan biri toprağın sıklaşmasını önler ve bitki köklerinin rahat hava almasını sağlar.  


Yararları:

1. Bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar, 

2.  Toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir, 

3.  Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellilerini düzenler, 

4.  Toprağın su tutma kapasitesini artırır, 

5.  Uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve işlenmesi kolaylaşır, 

6.  Zengin mikro-organizma kaynağıdır. Toprakta biyolojik değişimlerin hızlandırılmasını sağlar. 


Dikkat !

Koyun gübresinin bitkilere yararlı olabilmesi için içerdiği karbon/azot oranı büyük önem taşımaktadır. Karbon/azot oranı yüksek olan gübrelerden bitkiler yararlanamaz. Bu tür gübrelerin karbon/azot oranının 15/1 veya 20/1'e düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle Koyun gübrelerinin ihtimarı ve fermantasyonu ön koşuldur. Taze,  yeni ve işlenmemiş hayvan gübresi gübresi kullanmak bitkinizin hastalanması ve zararlıların davet edilmesi demektir. Hayvan Gübrelerini mutlaka fermente ve işlenmiş kullanınız.


Mikoriza Mantar Sporları:

Mikoriza, bitki kökleri ile bazı mantarların karşılıklı yarar ilişkisine dayalı ortak yaşam (simbiyoz) şeklidir.

Mikoriza mantarları, topraktan aldıkları su ve mineralleri bitkiye verir.Bunun karşılığında bitkiden ihtiyaç duydukları besinleri alır.

Mikoriza mantarı, bitki köklerinin etrafını sarar ve hifleriyle geniş yüzeyler oluşturarak topraktan bol miktarda mineral alır.

Böylece, bitki gelişiminin çok zor olduğu toprak koşullarında bile; bitkinin gelişmesine olanak verir.

Mikoriza mantarları ile birlikte yaşayan bitkiler, ihtiyaç duydukları minerallerin %50 kadarını bu mantarlardan karşılar.


Faydalı Bakteri ve Mikroorganizmalar :

Dayanıklı bitkiler ve sağlıklı büyüme için kullandığımız kültür mümkün olan en yüksek konsanstrasyonda mikroorganizmalar içerir ve faydalı bakterilerden alınabilecek maksimum verimi sağlayarak bunun etkilerini bitkilerinize kazandırır. Bu özel formül kök yığınları oluşmasını ve gelişmesini sağlar ve faydalı bakterileri popülasyonlarıyla toprak arasındaki yapının kurulmasını sağlar. Bunlara ek olarak,bitkinin daha fazla yan dal oluşturmasını ve daha çok çiçeklenen uzuv üretmesine yardımcı olur. Çeşitli sebeplerden kaynaklanan stres problemlerine karşı bitkinin daha dirençli olmasını sağlar. Sağlıklı büyüme için bitkiye ve toprağa gerekli olan bileşenleri kazandırarak size olağanüstü,mükemmel sonuçlar verir. Ürün içerisindeki bakteri formları,klonlara,yetişkin bitkilere ve çiçeklere saldırarak çoğu zaman öldüren zararlı mikroskopik organizmalara karşı bioaktif kalkan vazifesi görür. Bu faydalı bakteri kalkanları, yaprakları zararlı bakteri ve mantar saldırılarından korurlar. Bacillus, StreptomycetesActinomycetes ve Psuedomonasdahil,57 farklı mikroorganizmadan oluşur.Aminoasit Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karışımında kullandığımız kültür, her gramında 1.4 milyar koloni bulunduran dünyadaki en konsanstre mikroorganizma kültürüdür. %100 Organik ve sağlıklıdır. Çok özel koşullarda üretilen bu ürünü uyguladığınızda köklenmedeki farkı hemen göreceksiniz.


Ambalaj:

4 – 6 - 12,5 – 30 Litre


Toplu Satışlar:

300 Litre 600 Litre 1200 Litre


“Yüksek Miktarlı İhtiyaçlarınızda  Özel Fiyat”  almak için bizimle iletişime geçiniz.


Leonardit Analiz Raporu Görseller Arasındadır.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.