Deniz Yosunu (Alginik Asit) Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi | Gübre Market

Deniz Yosunu (Alginik Asit) Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi

Deniz Yosunu (Alginik Asit) Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi

Deniz Yosunu (Alginik Asit) Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi

  • Ürün Kodu: SDY-HA-SG-M-30L
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 79,99TL
  • 59,99TL

  • Vergiler Hariç: 50,84TL

Mevcut Seçenekler:

Ürün İçeriği :

İşlenmiş Saf Aktif Leonardit, İşlenmiş Fermente Küçükbaş Gübresi, Deniz Yosunu ( Alginik Asit), Faydalı Bakteri ve Mikroorganizmalar, Mikoriza Mantar Sporları. Ürün ince toz/pudramsı ve katı formdadır.


Kullanımı:

Her nevi toprak veya saksı toprağı karışımlarında 10 litre toprak için 1 litre Aminoasit Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karıştırılarak kullanılır. Toprak üzerinden uygulanma yapılacak ise 10 litre su içine 1 litre Aminoasit Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karıştırılıp 4-5 dakika çalkalanarak yapılacak şerbet ile toprak yeteri kadar sulanır.

Yapraktan uygulama için 10 litre su içine yarım litre Aminoasit Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi ilave edilerek 4-5 dakika çalkalandıktan sonra 1 gün hava alacak şekilde dinlenmeye bırakılır ve süzülerek elde edilen su bir sprey şişesine konularak bitkilerinizde 15- 20 günde bir kez yapraktan uygulayabilirsiniz. Şişe dibinde kalan tortuları saksılarınızda gübre olarak kullanabilirsiniz.


Karışım İçeriğinde Kullanılan Maddelerin Açıklaması :

Deniz yosunu – Alginik Asit:

Okyanuslarda, denizlerde ve tatlı sularda yaşamakta olan, basit bir su bitkisi çeşitidir. Kırmızı, yeşil ya da kahverengi renkte olabilir. Kırmızı ve koyu kahverengi görünümdeki deniz yosunları, genel olarak denizlerde bulunur. Yeşil renkte olanların pek çoğu ise, tatlı sularda yaşar. Deniz yosunları insan ve hayvanlar için besin olarak kullanıldığı gibi, gübre olarak da çoğu zaman kullanılmaktadır. Deniz yosunu gübresinin bitkilere oldukça faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

· Bitkilerde kuvvetli kök gelişimini sağlayıp, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi ve su almasına yardımcı olur. Sağlıklı bir gelişme süreci sağlar.

· Suda çözünebilen inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitki ihtiyaç duydukça, bunları serbest hale getirir.

· Gübre makro ve mikro besin elementlerinin toprakta dengeli bir şekilde ve uzun süreli alınmasını sağlayıp, verimi yükseltmekte ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmaktadır.

Organik olan deniz yosunu gübresi, tohumda çimlenme sürecini hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme durumunu arttırmada yardımcı olur. Fidelerin hızlı bir şekilde ve daha kuvvetli gelişmelerini sağlar. Yararlı toprak mikroorganizmaların gelişmeleri ve çoğalmaları üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır. Bunların topraktaki miktarını ve işlevlerini arttırır.

Deniz yosunu gübre tarım ilaçlarının etkilerinin daha fazla olmasını sağlar. %25 gibi bir katkısı vardır. Bitkilerin kurak hava, yetersiz güneş, fazla su, aşırı sıcak ve soğuk gibi çevresel faktör stres kaynaklarına karşı dayanıklılığını arttırır. Deniz yosunlarının bitki gelişimi üzerine etkisi 2 kısımda incelenebilir: Toprak Düzenleyici Etki ve Bitki Düzenleyici Etki.


1. Toprak Düzenleyici Etki

1.1. Alginik Asit:

Deniz yosunlarından elde edilen ürünlerin, toprağın yapısını düzenlediği ve toprağın su tutmakapasitesini arttırdığı bilinmektedir. Bu durum, büyük oranda deniz yosunlarının içerdiği alginikasitlerin topraktaki metalik türler ile etkileşmesine atfedilmektedir. Topraktaki metallerle etkileşenalginik asit nemli ortamda şişer ve bu sayede toprağa daha tanecikli bir yapı kazandırır. Kısacası denizyosunları toprakta iki önemli görevi yerine getirir: toprağın tanecikli yapısını geliştirme ve toprağın sututma kapasitesini arttırma. Bu sayede bitkilerin kök sistemleri daha da gelişir, topraktaki yararlımikroorganizmaların sayısı artar ve toprak daha havadar bir yapı kazanır. Deniz yosunlarınınvarlığında, topraktaki bakteriler poliüronidler olarak adlandırılan organik kimyasal maddeleri salgılar.Poliüronidler; kimyasal olarak toprak düzenleyici alginik asitlere benzer.


2. Bitki Düzenleyici Etki

2.1. Vitaminler

Deniz yosunları (özellikle kahverengi deniz yosunları) sadece bitkilere mahsus vitaminleri içermez; aynı zamanda deniz yosunlarına tutunmuş bakterilerin etkisiyle oluşan vitamin B12 gibi vitaminleri de içerir. Kahverengi deniz yosunlarında bulunan vitamin C miktarı, kaba yoncadaki miktar kadar yüksektir. Bununla birlikte, vitamin A içermezler, fakat vitamin A?nın öncülleri olarak değerlendirilen beta-karoten ve fukoksantin içerirler. İçerdikleri b grubu vitaminleri ise; B1 (tiyamin), B2 (riboflavin), B12, pantotenik asit, folik asit ve folinik asittir. Deniz yosunlarının içeriğinde vitamin E (tokoferol), vitamin K ve bitki gelişimini teşvik edici diğer maddeler bulunur.


2.2. Oksinler

Deniz yosunundaki oksinler indolil asetik asittir. Bu oksinler, hücrelerin gelişmesini teşvik eder. Ayrıca kök ve gövdedeki hücrelerin gelişmesini de teşvik eden oksinler, hücrelerin bölünmemesini ve sadece büyümesini sağlar. Deniz yosunlarında bulunan oksinlerin bu dengeleyici etkisi diğer oksinlerde mevcut değildir.


2.3. Giberillinler

Giberillinler büyümeyi teşvik edici özelliğe sahip hormonlar olup, oksinlerde olduğu gibi büyümeyi kontrol edici özelliğe sahip değildir. Deniz yosunlarında en az iki tür giberillin tespit edilmiştir.


2.4. İz Elementler

İz elementleri; deniz yosunlarının içerdiği en önemli bileşenlerdendir ve deniz yosunlarında iz elementlerinin hemen hemen hepsi, bitkinin kolayca alabileceği formlarda bulunur. Deniz yosunlarında bulunan nişasta, şeker ve karbonhidratlar metal iyonları ile Şelatlar oluşturarak bitkinin metal iyonlarını daha kolay almasına olanak tanır. Şelatlaşma nedeniyle deniz yosunu ürünlerinde bulunan metal iyonlarında çökelme gibi problemler gözlenmez; çoğu zaman bazik topraklarda bile çökelmezler. Bununla birlikte, deniz yosunlarında doğal olarak bulunan metal iyonlarından başka, suni olarak daha fazla metal iyonu da tutturulabilir. Bu, önemli bir endüstriyel uygulama olup, katı ve sıvı haldeki deniz yosunu ekstraktlarının verimliliği bu yolla daha da arttırılabilir. Deniz yosunu ekstraktlarının bitkiye yapraklardan sprey edilmesiyle, yaprak yüzeyinde bulunan ve fotosentez işlemine önemli oranda katkıda bulunan bakteriler için daha uygun bir besi ortamı oluşmuş olur ve fotosentez oranında artış gözlenir. Oksinler ve Giberillinler gibi maddelerin yapraktan nüfuz etmesiyle fotosentez verimliliği daha da artar. Ayrıca bu yolla yapraklardaki mineral madde hareketliliği de artar ve yaprak gözeneklerindeki muhtemel tıkanmalar da giderilir. Deniz yosunu özlerinin topraktan uygulanması ile kökteki mineral madde hareketliliği artar ve toprakta bitki tarafından alınamayacak formda bulunan mineraller, kolayca alınabilecek formlara dönüştürülür. Ayrıca, topraktaki faydalı mikroorganizmaların popülasyonunda artış gözlenir ve toprağın su tutma kapasitesi de artmış olur.


2.5. Antibiyotikler

Deniz yosunu içeren ürünler ile muamele edilmiş bitkilerin haşerelere ve hastalıklara karşı dayanım geliştirdikleri bilinmektedir. Kırmızı örümcek, apidler, mildiu, mantarlar vb. etkilere karşı deniz yosunlarının etkisi kanıtlanmıştır. Bitkilerin salgına yakalanmalarından sonra, çeşitli kimyasal maddeler ile iyileştirilmesi kemoterapi olarak bilinir. Deniz yosunlarında bulunan doğal maddeler bu etkiyi gösterdikleri için bitkinin kısa bir süre içerisinde hastalıkların etkisinden kurtulmasına olanak tanır.


Leonardit:

Leonardit, doğada yüz binlerce yılda oluşmuş, Yüksek Organik Madde İçeren tamamen doğal bir malzemedir. Toprağın içinde yıllarca birikmiş, ama atıl vaziyette bulunan ve bitki tarafından emilemeyen besinleri, bitkice kullanılır hale getirir. Hümik maddeler (Hümat ve Fülvatlar), çevredeki bitki besin maddelerini (metalik elementleri) kolayca bünyesinde çözerek bitki köklerince alınabilir hale getirirler. Bunun yanında Hümik maddeler toprak içerisindeki faydalı mikroorganizma ve bakteriyolojik etkinliğini de etkili ve olumlu yönde arttırmaktadır. Uzun süre kullanılarak mikro elementleri tüketilmiş olan topraklar için, Leonardit toprağı iyileştirici ve gençleştirici olarak kesin çözümdür. Verimin artması Leonardit’in toprakta bulunan bitki besin maddelerinin bitkilerin daha kolay alıp kullanmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Leonardit kullanımının bitki kök ve gövde gelişimini görülür şekilde olumlu etkilediği, erkencilik ve verim değerlerini uygulama sonrasında hızla yükselttiği çeşitli üniversitelerce yapılan bilimsel deneylerle kanıtlanmış ve her bitki için kullanımı mutlaka önerilmektedir. Leonardit’in aynı zamanda toprağı toksik kimyasallardan temizleme özelliği vardır. Tamamen doğal olduğu için, toprak kullanmadan dahi içerisine tohum ekilirse, bitki kökleri zarar görmeden çimlenebilecektir. Ürünümüz Aktif Leonardit olup alkali topraklarda, toprağı düzenleme etkisi çok güçlü ve hızlıdır.


Küçükbaş Gübresi:

Balıkesir Kaz Dağları'ndan Doğal İşlenmiş Fermente Koyun ve Keçi Gübresi Tozu "Yaylalarda tamamen doğal dağ otlarıyla beslenen koyunlardan elde edilen küçük baş hayvan gübresidir" Yanmış - bekletilmiş ve elenmiş ve kırılmış fermente Saf koyun ve keçi gübresi İnce toz / pudra haline getirilmiş işlenmiştir. Hiç bir artık ve pislik bulunmaz. Mükemmel bir üründür. Kokusuzdur. Temizdir. Sinek ve Böcek yapmaz. Gübrelerimiz en az 18 – 24 ay arası süre bekletilerek fermantasyon sonucu yanar, ezilir ve daha sonra kırılarak ince toz-pudra formuna getirilerek işlenir. Koyun gübresi bitki ve sebzelerde kullanılan en faydalı olan doğal besinle dolu toprak için en zengin kaynaktır. Dikkat edilmesi gereken çiçek ve bitki köklerine ya toprakla karıştırıp koymak ya da ayrı bir kapta sulandırıp bitki köklerinde kullanmak gerekir aksi tatbiki olduğu zaman çiçekler ya da kullandığımız bitkinin yanmasına sebep olacaktır. Yani gübremiz arttı yada hepsini kullanayım demeyin bırakın seneye kalsın kullanabilirsiniz. Gübrelerin toprak için faydalarınndan biri toprağın sıklaşmasını önler ve bitki köklerinin rahat hava almasını sağlar.


Yararları:

1. Bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar,

2. Toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir,

3. Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellilerini düzenler,

4. Toprağın su tutma kapasitesini artırır,

5. Uygulandığı topraklar daha kolay tava gelir ve işlenmesi kolaylaşır,

6. Zengin mikro-organizma kaynağıdır. Toprakta biyolojik değişimlerin hızlandırılmasını sağlar.


Dikkat !

Koyun gübresinin bitkilere yararlı olabilmesi için içerdiği karbon/azot oranı büyük önem taşımaktadır. Karbon/azot oranı yüksek olan gübrelerden bitkiler yararlanamaz. Bu tür gübrelerin karbon/azot oranının 15/1 veya 20/1'e düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle Koyun gübrelerinin ihtimarı ve fermantasyonu ön koşuldur. Taze, yeni ve işlenmemiş hayvan gübresi gübresi kullanmak bitkinizin hastalanması ve zararlıların davet edilmesi demektir. Hayvan Gübrelerini mutlaka fermente ve işlenmiş kullanınız.


Mikoriza Mantar Sporları:

Mikoriza, bitki kökleri ile bazı mantarların karşılıklı yarar ilişkisine dayalı ortak yaşam (simbiyoz) şeklidir. Mikoriza mantarları, topraktan aldıkları su ve mineralleri bitkiye verir.Bunun karşılığında bitkiden ihtiyaç duydukları besinleri alır. Mikoriza mantarı, bitki köklerinin etrafını sarar ve hifleriyle geniş yüzeyler oluşturarak topraktan bol miktarda mineral alır. Böylece, bitki gelişiminin çok zor olduğu toprak koşullarında bile; bitkinin gelişmesine olanak verir. Mikoriza mantarları ile birlikte yaşayan bitkiler, ihtiyaç duydukları minerallerin %50 kadarını bu mantarlardan karşılar.


Faydalı Bakteri ve Mikroorganizmalar :

Dayanıklı bitkiler ve sağlıklı büyüme için kullandığımız kültür mümkün olan en yüksek konsanstrasyonda mikroorganizmalar içerir ve faydalı bakterilerden alınabilecek maksimum verimi sağlayarak bunun etkilerini bitkilerinize kazandırır. Bu özel formül kök yığınları oluşmasını ve gelişmesini sağlar ve faydalı bakterileri popülasyonlarıyla toprak arasındaki yapının kurulmasını sağlar. Bunlara ek olarak, bitkinin daha fazla yan dal oluşturmasını ve daha çok çiçeklenen uzuv üretmesine yardımcı olur. Çeşitli sebeplerden kaynaklanan stres problemlerine karşı bitkinin daha dirençli olmasını sağlar. Sağlıklı büyüme için bitkiye ve toprağa gerekli olan bileşenleri kazandırarak size olağanüstü, mükemmel sonuçlar verir. Ürün içerisindeki bakteri formları, klonlara, yetişkin bitkilere ve çiçeklere saldırarak çoğu zaman öldüren zararlı mikroskopik organizmalara karşı bioaktif kalkan vazifesi görür. Bu faydalı bakteri kalkanları, yaprakları zararlı bakteri ve mantar saldırılarından korurlar. Bacillus, Streptomycetes Actinomycetes ve Psuedomonas dahil,57 farklı mikroorganizmadan oluşur. Aminoasit Katkılı Leonarditli Koyun Gübresi karışımında kullandığımız kültür, her gramında 1.4 milyar koloni bulunduran dünyadaki en konsanstre mikroorganizma kültürüdür. %100 Organik ve sağlıklıdır. Çok özel koşullarda üretilen bu ürünü uyguladığınızda köklenmedeki farkı hemen göreceksiniz.


Ambalaj:

4 – 6 - 12,5 – 30 Litre


Toplu Satışlar:

300 Litre 600 Litre 1200 Litre

“Yüksek Miktarlı İhtiyaçlarınızda Özel Fiyat” almak için bizimle iletişime geçiniz.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Etiketler: SIVI DENİZ YOSUNU + HÜMİK ASİT + SOLUCAN GÜBRESİ + MELAS KAMPANYA